طراحی سایت پیش بینی نتایج فوتبال

 

 

طراحی سایت  طراحی وب سایت  طراحی سایت تهران  شرکت طراحی سایت 

پیش بینی نتایج فوتبال به عنوان شرط بندی در کشور ما غیر قانونی می باشد اما اگر به عنوان رقابتی سالم و صرفا برای سرگرمی و تفریح انجام شود نه از لحاظ شرعی و نه قانونی منعی ندارد. در طراحی سایت پیش بینی نتایج فوتبال می بایست به این نکته توجه داشت که طراحی سایت باید دینامیک بوده و در صفحات گوشی و تبلت نیز به همان صورت که در کامپیوتر اجرا می شود باشد. در طراحی سایت پیش بینی نتایج فوتبال ، قبل از آغاز هر مسابقه جدولی شامل عنوان مسابقات همان روز و یا چند روز بعد و تیم های شرکت کننده در صفحه ی اصلی نمایش داده می شود.

 

 

صفحه اصلی طراحی سایت پیش بینی نتایج فوتبال شامل موارد زیر می باشد:

 • اسامی تیم ها و یا ورزشکاران در طراحی سایت پیش بینی نتایج فوتبال
 • تاریخ و ساعت مسابقات در طراحی سایت پیش بینی نتایج فوتبال
 • انتخاب گزینه ی تیم یا شخص برنده و بازنده در طراحی سایت پیش بینی نتایج فوتبال
 • انتخاب گزینه ی تعداد گل هاو یا امتیاز هر تیم در طراحی سایت پیش بینی نتایج فوتبال
 • انتخاب گزینه ی مجموع گل های زده شده در طراحی سایت پیش بینی نتایج فوتبال
 • طراحی سایت سفره خانه در تهران را نیز طمالعه نمایید.

 

 

به طور کلی در طراحی سایت پیش بینی نتایج فوتبال بخش های زیر را می توان قرار داد :

 • بخش معرفی سایت ، امکانات و خدمات در طراحی سایت پیش بینی نتایج فوتبال
 • بخش ورود و ثبت نام در طراحی سایت پیش بینی نتایج فوتبال
 • بخش جدول مسابقات روزانه و یا هفتگی در طراحی سایت پیش بینی نتایج فوتبال
 • بخش پیش بینی های من در طراحی سایت پیش بینی نتایج فوتبال
 • بخش اعتبار دهی به اعضای سایت در طراحی سایت پیش بینی نتایج فوتبال
 • بخش پخش زنده ی مسابقات در طراحی سایت پیش بینی نتایج فوتبال
 • بخش تالار گفتگو حول پیش بینی های ورزشی در طراحی سایت پیش بینی نتایج فوتبال
 • بخش اخبار و حواشی روز دنیای ورزش در طراحی سایت پیش بینی نتایج فوتبال
 • بخش تبلیغات در طراحی سایت پیش بینی نتایج فوتبال