طراحی سایت ورزش غواصی

 

طراحی سایت طراحی وب سایت  طراحی سایت تهران  شرکت طراحی سایت

طراحی سایت ورزش غواصی مهارتی است که یک شناگر ماهر در زیر آب بدون وسایل مصنوعی اسکوبا برای تنفس انجام می دهد. طراحی سایت ورزش غواصی در صنعت، پژوهش، و کارهای نظامی کاربرد دارد. امروزه طراحی سایت ورزش غواصی به عنوان یکی از فعالیت های تفریحی_ورزشی در بسیاری از کشورهای جهان همگانی شده است. جالب است بدانید که طراحی سایت ورزش غواصی در صنعت اکوتوریسم منبع درآمد بسیار مناسبی شده است. سابقه ی تنفس در زیر آب با استفاده از هوای فشرده بسیار کوتاه است اما طراحی سایت غوص در دریا و سفر به اعماق دریا از گذشته توسط بسیاری از ملت های جهان صورت گرفته است.

 

اطلاعات قابل ارائه در طراحی سایت ورزش غواصی عبارتند از :

 • آشنایی با انواع غواصی در طراحی سایت ورزش غواصی
 • آشنایی با مراکز آموزش غواصی و ارائه نکات آموزشی قابل توجه در طراحی سایت ورزش غواصی
 • آشنایی با خطرات غواصی در طراحی سایت ورزش غواصی
 • آشنایی با قدمت غواصی در ایران در طراحی سایت ورزش غواصی
 • آشنایی با تجهیزات غواصی در طراحی سایت ورزش غواصی

 

انواع غواصی در طراحی سایت ورزش غواصی به شرح زیر می باشد:

 • آشنایی با غواصی آزاد در طراحی سایت ورزش غواصی
 • آشنایی با غواصی اسکوبا در طراحی سایت ورزش غواصی
 • آشنایی با غواصی اسکوبا مدار باز در طراحی سایت ورزش غواصی
 • آشنایی با غواصی اسکوبا مدار بسته در طراحی سایت ورزش غواصی
 • آشنایی با غواصی با تغذیه از سطح در طراحی سایت ورزش غواصی
 • آشنایی با غواصی اشباع در طراحی سایت ورزش غواصی

 

 

 

بیماری های ناشی از غواصی در طراحی سایت ورزش غواصی عبارتند از :

 • خطر ابتلا به بیماری تراکم زدایی ناشی از طراحی سایت ورزش غواصی
 • خطر ابتلا به بیماری نیتروژن نارکوسیس ناشی از طراحی سایت ورزش غواصی
 • خطر ابتلا به بیماری مسمومیت با اکسیژن ناشی از طراحی سایت ورزش غواصی
 • خطر ابتلا به بیماری مسمومیت با منواکسید کربن ناشی از طراحی سایت ورزش غواصی
 • خطر ابتلا به بیماری آمبولی ریه ناشی از طراحی سایت ورزش غواصی
 • خطر ابتلا به بیماری باراتروما ناشی از طراحی سایت ورزش غواصی