طراحی سایت پژوهشی

 

طراحی سایت طراحی وب سایت  طراحی سایت تهران  شرکت طراحی سایت

در طراحی سایت پژوهشی می خوانیم که پژوهشی به فعالیت های فکری گفته می شود که گام به گام برای رسیدن به واقعیت و هماهنگ کردن اندیشه با واقعیت انجام می شود. دانش آموزان و دانشجویان در طی فرآیند آموزشی خود کارهای پژوهشیی نیز انجام می دهند. پژوهشی یکی از اقدامات اساسی دانشمندان برای رسیدن اختراعات و اکتشافات جدید است . پژوهشگر در طراحی سایت پژوهشی پژوهشی گر تلاش می کند که به حقیقت و واقعیت دست پیدا کند. در طراحی سایت پژوهشی آنچه که یک پژوهشیگر باید انجام دهد تا بتواند کار خود را درست و اصولی اجرا کند به تفضیل توضیح داده شده است.

 

 

مراحل پژوهشی در طراحی سایت پژوهشی عبارتند از:

 • نیاز سنجی مشکل یا مسئله ای به منظور ارائه ی پژوهشیی کاربردی و مفید در طراحی سایت پژوهشی
 • دست یابی داشتن پژوهشیگر به اطلاعات موجود در موضوع و لزوم داشتن قدرت شناسایی منابع درست در طراحی سایت پژوهشی
 • تولید نهایی و پاسخ در طراحی سایت پژوهشی

 

ویژگی های یک پژوهشگر موفق در طراحی سایت پژوهشی عبارتند از :

 • داشتن پشتکار و اراده در طراحی سایت پژوهشی
 • داشتن سعه صدر در طراحی سایت پژوهشی
 • داشتن نقادی و نکته سنجی در طراحی سایت پژوهشی
 • داشتن پیش نیاز های جسمی و روحی در طراحی سایت پژوهشی
 • داشتن کنجکاوی و حقیقت جویی در طراحی سایت پژوهشی

 

 

امکانات و خدمات قابل ارائه در طراحی سایت پژوهشی  عبارتند از :

 • امکان ثبت نام در طراحی سایت پژوهشی
 • امکان دانلود پژوهشی های مختلف دانشجویی و دانش آموزی درباره ی موضوعات گوناگون در طراحی سایت پژوهشی
 • امکان راهنمایی و مشاوره توسط پژوهشیگران برجسته در صفحه پرسش و پاسخ در طراحی سایت پژوهشی
 • امکان معرفی کتاب و مقاله و امکان فروش یا دانلود آن ها به صورت رایگان یا در قبال پرداخت هزینه در طراحی سایت پژوهشی
 • امکان ایجاد صفحه تالار گفت و گو در طراحی سایت پژوهشی