طراحی سایت خلاقیت

 

طراحی سایت طراحی وب سایت  طراحی سایت تهران شرکت طراحی سایت

با توجه به اینکه در سیستم آموزشی کشور یک سری مشکلات و مسائل در طراحی سایت وجود دارد که باعث رشد نکردن و خاموش ماندن نو آوری در دانش آموزان می شود مهارت خلاقیت در بین کودکان شکوفا نمی شود و آن ها یک سری تئوری های تکراری و کسل کننده را مطالعه و حفظ می کنند و نمره قبولی می گیرند. این در حالی است که طراحی سایت خلاقیت به ما این آگاهی را می دهد که نوآوری یکی از مهم ترین توانایی های انسان است که در همه جنبه های مختلف زندگی انسان تاثیرگذار است و خاستگاه همه ی ابداعات، اختراعات، هنرها، علوم، فنون و صنایع مهارت خلاقیت در انسان است طراحی سایت خلاقیت می تواند بستری باشد.

 

بررسی انواع خلاقیت در طراحی سایت خلاقیت :

 • بررسی خلاقیت تجسمی یا توانایی ابراز خلاقیت در قالب اشکال و نماد های تجسمی و تصویری در طراحی سایت خلاقیت
 • بررسی خلاقیت کلامی یا ایده هایی با ماهیت کلامی، نوشتاری یا نماد های زبانی ( مثل نویسندگی، قصه گویی، شعر و سرود خوانی ) در طراحی سایت خلاقیت
 • بررسی خلاقیت موسیقیایی یا توانایی تولید ریتم، ملودی و هارمونی موسیقی در طراحی سایت خلاقیت
 • بررسی خلاقیت حرکتی یا توانایی ایجاد تنوع و ابتکار در حرکات و نرمش های بدنی و فیزیکی در طراحی سایت خلاقیت
 • خلاقیت مکانیکی یا توانایی آفرینش اشیا، تغییر محیط، ابداع وسایل و فناوری در طراحی سایت خلاقیت

 

 

امکانات و خدمات قابل ارائه در طراحی سایت خلاقیت :

 • امکان عضویت کاربران و فعالیت در صفحه انجمن در طراحی سایت خلاقیت
 • امکان درج مقاله های علمی و به روز داخلی یا ترجمه شده درباره ی خلاقیت و نوآوری در طراحی سایت خلاقیت
 • امکان دانلود یا خرید کتاب های مربوط به موضوع خلاقیت در طراحی سایت خلاقیت
 • امکان آموزش راه های تقویت خلاقیت در دانش آموزان توسط والدین و معلم در طراحی سایت خلاقیت
 • امکان آموزش راه های تقویت خلاقیت در کودکان از طریق بازی های مختلف در طراحی سایت خلاقیت
 • امکان مشاوره و راهنمایی توسط کارشناسان و متخصصان با تجربه در طراحی سایت خلاقیت