گرفتن ارزش افزوده در طراحی سایت

 

طراحی سایت طراحی وب سایت  طراحی سایت تهران  شرکت طراحی سایت

هر گونه عرضه ی کالاها و ارائه ی خدمات در ایران و نیز واردات و صادرات انواع کالاها مشمول قانون گرفتن ارزش افزوده در طراحی سایت می گردد.  هم اکنون گرفتن ارزش افزوده برای طراحی سایت در بیش از 120 کشور در جهان انجام می شود البته با این تفاوت که نرخ درصدی که از صاحبان کسب و کار دریافت می کنند از 3 درصد تا 25 درصد متغیر است.

 

مزایای گرفتن ارزش افزوده در طراحی سایت عبارتند از :

 • شفاف سازی معامله های اقتصادی در پی گرفتن ارزش افزوده در طراحی سایت
 • گسترش پایه های مالیاتی بر اساس مصرف در پی گرفتن ارزش افزوده در طراحی سایت
 • افزایش درآمدهای مالیاتی قابل اتکا برای دولت در پی گرفتن ارزش افزوده در طراحی سایت
 • توسعه ی عدالت مالیاتی در پی گرفتن ارزش افزوده در طراحی سایت
 • فرار مالیاتی حداقل در پی گرفتن ارزش افزوده در طراحی سایت
 • تسهیل ورود به پیمان های منطقه ای در پی گرفتن ارزش افزودده در طراحی سایت

 

 

معایب گرفتن ارزش افزوده در طراحی سایت عبارتند از :

 • اثر نزولی مالیات بر ارزش افزوده در پی گرفتن ارزش افزوده در طراحی سایت
 • اثر مالیات بر ارزش افزوده در افزایش سطح قیمت ها در پی گرفتن ارزش افزوده در طراحی سایت
 • اشکالات اجرایی مالیات بر ارزش افزوده در پی گرفتن ارزش افزوده در طراحی سایت

 

آثار گرفتن ارزش افزوده در طراحی سایت عبارتند از:

 • تاثیر بر سطح قیمت ها در پی گرفتن ارزش افزوده در طراحی سایت
 • تشویق سرمایه گذاری در پی گرفتن ارزش افزوده در طراحی سایت
 • خنثی بودن در پی گرفتن ارزش افزوده در طراحی سایت
 • افزایش رشد اقتصادی در پی گرفتن ارزش افزوده در طراحی سایت
 • کارایی اقتصادی در پی گرفتن ارزش افزوده در طراحی سایت
 • تراز پرداخت ها در پی گرفتن ارزش افزوده در طراحی سایت
 • گسترش بخش عمومی در پی گرفتن ارزش افزوده در طراحی سایت

 

 

انواع گرفتن ارزش افزوده در طراحی سایت عبارتند از:

 • گرفتن ارزش افزوده در طراحی سایت به صورت تولیدی
 • گرفتن ارزش افزوده در طراحی سایت به صورت مصرفی
 • گرفتن ارزش افزوده در طراحی سایت به صورت درآمدی