تنظیمات صفحه نمایش طراحی سایت

 

طراحی سایت  طراحی وب سایت  طراحی سایت تهران  شرکت طراحی سایت

طرح در شبکه را به یک بوم کاملا بصری طراحی سایت برای زندگی به ارمغان می آورد، به شما اجازه کنترل بیشتری بر طرح و طراحی شما می دهد. با شبکه، شما می توانید تغییر مکان و تغییر اندازه اقلام در هر نقطه در شبکه شما تعریف برای تولید طراحی سایت های قدرتمند و پاسخگو سریع تر در این مقاله، ما را پوشش خواهیم داد ایجاد و ویرایش یک شبکه محتوای محتوا را در یک شبکه قرار دهید انتقال محاسبه و محاسبه محتوای شبکه طراحی سایت است.

طراحی سایت یک شبکه پاسخگو ایجاد و ویرایش یک شبکه برای ایجاد یک شبکه، عنصر شبکه از پانل اضافه را انتخاب کنید. شما همچنین می توانید طرح شبکه را به یک عنصر موجود در پنل اعمال کنید یک شبکه ایجاد کنید ویرایش یک شبکه برای ویرایش یک طراحی سایت دکمه ویرایش شبکه را که در پانل و روی بوم وجود دارد، زمانی که شبکه را انتخاب کرده اید، فشار دهید ویرایش شبکه برای خروج از حالت ویرایش شبکه را فشار دهید یا بر روی انجام شده روی طراحی سایت کلیک کنید.

 

ستون ها و ردیف های طراحی سایت

ستون ها و ردیف های طراحی سایت را اضافه کنید برای اضافه کردن ستون و ردیف، دکمه های افزودنی را که در بوم یا در پانل ظاهر می شوند را انتخاب کنید ردیف ها و ستون های طراحی سایت را کپی و حذف کنید برای تکرار یا حذف یک ستون یا ردیف، روی ستون یا ردیف هدر کلیک راست کرده و تکراری یا حذف را انتخاب کنید. هنگامی که روی یک ستون یا ردیف طراحی سایت حرکت میکنید، می توانید هر ردیف یا ستون را در پانل حذف یا تکرار کنید. آشنایی با ابزار نمونه سازی در طراحی سایت که از جدید ترین و کاربردی ترین مقالات وب سایت ایده سافت می باشد را نیز مطالعه نمایید.

ردیف ها و ستون ها را مرتب کنید برای مرتب کردن ردیفها یا ستونها ی طراحی سایت در پانل، تنظیمات شبکه را باز کنید و روی ردیف یا ستون که میخواهید حرکت کنید و روی آن ظاهر شوید را بکشید. فاصله بین ستون ها و ردیف ها را تنظیم کنید شکاف های طراحی سایت به شما اجازه می دهد فضای بین اقلام شبکه را بدون اضافه کردن حاشیه یا پلاک تعیین کنید. برای تنظیم اندازه شکاف بین ستونها و ردیفهای طراحی سایت ، روی شکافها روی بوم کلیک کنید و بکشید یا اندازه شکاف دلخواه را در پنل وارد کنید.

 

واحد طرح شبکه طراحی سایت

فاصله بین ستون ها و ردیف ها را تنظیم کنید تنظیم ستون ها و اندازه ردیف برای تنظیم اندازه شبکه، سربرگ ستون را به اندازه دلخواه روی بوم انتخاب کنید و بکشید تنظیم ستون ها و اندازه ردیف شما همچنین می توانید یک اندازه سفارشی طراحی سایت برای هر دو ستون و ردیف را در ردیف یا ستون در قسمت بوم یا در پانل وارد کنید اندازه سفارشی برای ستون ها و ردیف ها را وارد کنید واحد طرح شبکه طراحی سایت یک واحد طول اضافی را برای کمک به ما برای تعریف یک شبکه معرفی می کند.

واحد نشان دهنده کسری طراحی سایت از فضای موجود در ظرف شبکه است این می تواند مورد استفاده قرار گیرد برای تعریف طول ردیف ها و ستون ها مانند یک درصد یا واحد پیکسل با این حال، بر خلاف درصد ثابت و یا واحد پیکسل، واحد به طور خودکار محاسبات تقسیم بندی شبکه طراحی سایت را در حالی که تنظیم برای شکاف در داخل شبکه ستون هایی با مقدار اندازه به صورت خودکار کشیدن یا کوچک شدن برای پر کردن فضای موجود در یک ظرف شبکه خواهد بود.

 

 

تنظیمات محتوای طراحی سایت

اگر ستون های طراحی سایت را اضافه یا حذف کنید، تمام ستون ها با واحد بر حسب آن تنظیم می شوند درباره واحد بیشتر بدانید واحد تنظیمات تنظیم مقادیر حداقل حداکثر که ردیفها و ستونهای شما فراتر از یک مقدار حداقل تنظیم نشدهاند یا فراتر از حداکثر مقدار تنظیم شده به عنوان مثال، یک ردیف طراحی سایت به طور پیش فرض دارای ارتفاع خودکار است و برای متناسب بودن محتوا طراحی سایت درون آن گسترش می یابد یا کوچک می شود. اگر میخواهید سطرهایتان حداقل ارتفاع پیکسل طراحی سایت داشته باشد.

می توانید حداقل مقدار و حداکثر مقدار طراحی سایت را به تنظیم کنید به این ترتیب، بر اساس محتوا، ردیف رشد خواهد کرد اما هرگز فراتر از نخواهد رسید. شما می توانید همین کار را با ستون انجام دهید برای وارد کردن مقدار حداقل حداکثر برای هر ستون یا ردیف، مقادیر دلخواه طراحی سایت در عنوان آهنگ در بوم یا در پانل را وارد کنید تنظیمات محتوای طراحی سایت را در یک شبکه قرار دهید شما می توانید هر چیزی در داخل شبکه اضافه کنید یک عنوان، یک تصویر است.

 

محتوای شبکه طراحی سایت

یک بلوک دیویی طراحی سایت و حتی یک شبکه دیگر هر چیزی که شما به شبکه اضافه می کنید عنصر کودک آن شبکه می شود. به طور پیش فرض، هر شبکه جدید به طور خودکار یک سلول شبکه جداگانه را پر می کند در سلول موجود بعدی از چپ به راست پر می شود. اگر سلول های موجود طراحی سایت در یک ردیف وجود نداشته باشند، یک ردیف جدید به طور خودکار برای بچه های شبکه ای تولید می شود جهت جابجایی محتوای شبکه طراحی سایت را تغییر دهید.

شما می توانید مسیر را با تغییر دادن تنظیمات مسیر طراحی سایت در پانل به طور خودکار با استفاده از بچه های شبکه ای تغییر دهید. در اینجا می توانید ردیف پیش فرض طراحی سایت را انتخاب کنید که کودکان را از سمت چپ به راست قرار می دهد یا جهت را به ستون تغییر می دهد که کودکان را از بالا به پایین قرار می دهد. جهت جابجایی محتوای شبکه را تغییر دهید محتویات دستی را در یک شبکه قرار دهید برای لغو تنظیمات قرار دادن خودکار به طور کامل و دستی قرار دادن یک آیتم در شبکه طراحی سایت است.

 

 

تنظیم موقعیت طراحی سایت

در حالی که عنصر را به شبکه می کشانید، نگه دارید هر موردی که به صورت دستی در شبکه قرار دارد، تنظیم موقعیت دستی را حفظ خواهد کرد محتویات دستی طراحی سایت را در یک شبکه قرار دهید برای تغییر موقعیت یک کودک شبکه موجود به صورت دستی، کودک را انتخاب کنید و تنظیم موقعیت طراحی سایت را در پانل به روز کنید موقعیت کودک گرید برخلاف بچه های شبکه ای که به صورت اتوماتیک قرار می گیرند که به صورت خودکار به سلول بعدی منتقل می شوند.

کودکان شبکه های جدید طراحی سایت را جایگزین کنند، کودکان شبکه های دستی به صورت سلولی در شبکه خود قرار می گیرند هنگامی که شما به طور اتوماتیک شبکه های شبکه را می بندید، کودکان شبکه ای به صورت دستی در آنها قرار می گیرند سلول شبکه امضا شده عناصر چند عنصر طراحی سایت در یک سلول شبکه شما می توانید عناصر چندگانه را به یک سلول یک شبکه اضافه کنید با قرار دادن عناصر درون کودک شبکه برای انجام این کار ابتدا می خواهید.

 

طراحی سایت شبکه

یک عنصر طرح مانند یک بلوک را به عنوان شبکه مستقیم طراحی سایت شبکه اضافه کنید هنگامی که عنصر طرح را به کودک شبکه اضافه کرده اید، می توانید عناصر دیگر را به آن کودک شبکه اضافه کنید با نگه داشتن کنترل در حالی که عناصر طراحی سایت را به سلول شبکه بکشید عناصر چند عنصر در یک سلول شبکه محتوای تکراری در یک شبکه شما می توانید به فرزند شبکه تکراری کنید تا محتوای مشابه را در بیش از یک سلول در شبکه طراحی سایت خود مجددا استفاده کنید.

شما می توانید این کار را در یکی از روش های زیر انجام دهید کلید را نگه دارید و محتوا را برای ایجاد و انتقال تکراری به یک سلول شبکه جدید بکشید محتوای طراحی سایت را انتخاب کنید و کپی کنید، سپس شبکه را انتخاب کرده و محتویات را خالی کنید انتقال، محاسبه و محاسبه محتوا در یک شبکه هنگامی که محتوای خود را در یک شبکه قرار می دهید، می توانید آنها را به صورت دلخواه دستکاری کنید. شما می توانید محتویات طراحی سایت را به جای آنها در سلول های مختلف طراحی سایت تغییر دهید.

 

 

تنظیمات طراحی سایت

شما می توانید محتوا طراحی سایت را به چند سلول منتقل کنید. شما همچنین می توانید هم ترازی محتوا را در شبکه تنظیم کنید کودکان شبکه را حرکت دهید برای جابجایی محتوا در شبکه، کودک را به محل مورد نظر روی بوم یا در ناوبر انتخاب کنید و آن را بکشید کودکان شبکه را حرکت دهید ترتیب فرزند شبکه را تنظیم کنید شما همچنین می توانید سفارش طراحی سایت شبکه را در قسمت تنظیمات شبکه طراحی سایت کودک در پانل تنظیم کنید.

ترتیب فرزند شبکه را تنظیم کنید محتوا را در یک شبکه تنظیم طراحی سایت کنید برای به روز رسانی تراز برای همه کودکان در یک شبکه، شبکه را انتخاب کرده و به تنظیمات طراحی سایت ترازبندی در پانل دسترسی پیدا کنید. محتوا را در یک شبکه تنظیم کنید برای تغییر تراز یک کودک یک شبکه، فرزند شبکه را انتخاب کنید و تنظیمات خود تنظیم را در بخش کودک شبکه پانل به روز کنید تنظیمات خود تنظیم تنظیمات کودکان طراحی سایت برای قرار داد.

 

پانل طراحی سایت

یک کودک شبکه در شبکه های مختلف شبک طراحی سایت کودک را انتخاب کنید و دسته هایی را که در گوشه های شبکه سلولی ظاهر می شوند، بکشید کودکان خردسال بر روی طراحی سایت شما همچنین می توانید کودکان شبکه را در پنل قرار دهید. برای یک فرزند شبکه با موقعیت خودکار، مشخص کنید که تعداد ستونها و تعداد ردیفهای فرزند باید چه مقدار باشد کودکان خردسال را از طریق پانل تغییر دهید برای کودکان به صورت طراحی سایت وارد کنید.

کدام ستون و ردیف مورد شروع می شود و به پایان می رسد کودکان را از طریق پانل طراحی سایت به صورت دستی وارد کنید آموزش ویدئویی در مورد محتوای در یک شبکه پاسخگو را تماشا کنید موقعیت قفل شبکه شبکه آیا می خواهید مجددا خود را پر کنید تا هر ستون جدیدی را پر کنید آیا می خواهید پای راست خود را در آخرین سطر شبکه طراحی سایت نگه دارید بدون توجه به چند ردیف کند به شبکه اضافه می کنید آیا می خواهید بخش اصلی محتوای همیشه در شبکه خود متمرکز باشد.