آشنایی با الگوریتم های طراحی سایت

 

طراحی سایت  طراحی وب سایت  طراحی سایت تهران  شرکت طراحی سایت

الگوریتم های موتور جستجو گوگل در طراحی سایت  جهت جلوگیری از روش های متقلبانه برای بدست آوردن رتبه خوب درنتایج جستجو گوگل پاندا ، پنگوئن و مرغ مگس خوار الگوریتم های موتور جستجو گر گوگل در طراحی سایت هدف از این مقاله ارائه یک توضیح ساده ازالگوریتم های فوق در طراحی سایت می باشد این مقاله می تواند یک مرجع خوب برای توضیح تغیرات در الگوریتم ها باشد.

 

 

 

تغیر الگوریتم گوگل در طراحی سایت به چه معناست ؟

اول از همه اجازه دهید با بحث در مورد الگوریتم های گوگل در طراحی سایت شروع کنیم این الگوریتم ها فوق العاده پیچیده هستند و به مرور پیچیده تر هم می شوند تا گوگل بتواند بهترین اطلاعات را که جستجو گران نیاز دارند به آنها ارائه کند هنگامی که موتورهای جستجوبرای طراحی سایت برای اولین بار ایجاد شدند خیلی زود بازاریابان جستجو توانستند راه هایی را پیدا کنند تا موتورهای جستجو فکر کنند که مشتریان طراحی سایت های آنها با رتبه خوبی آنها را پیدا کرده اند . دربرخی مواقع این کار به سادگی گذاشتن یک تعداد کد در طراحی سایت که به ان متا تگ کلمات کلیدی می گفتند انجام می شد .این متا تگ کلمات کلیدی به موتورهای جستجو می گفت که هر صفحه طراحی سایت درباره چیست ؟

 

 

تکامل طراحی سایت در گوگل

در تکامل گوگل این مهندسان گوگل بودند که در درجه اول برای مرتبط ساختن نتایج موتور جستجو با طراحی سایت تا جای ممکن به کاربران تمرکز کردند .آنها ادامه دادند با کارکردن روی راه هایی برای متوقف کردن مردم از تقلب و پیدا کردن روش های دیگری توسط مردم برای رساندن صفحات طراحی سایت خود  به بالای نتایج جستجو ،در حال حاضر این الگوریتم های گوگل به نظر صدها عامل وفاکتور متفاوت دارند برخی از این فاکتورهایی که ما می دانیم مهم هستند در داشتن یک عنوان توصیفی خوب می باشد که می بایست بین تگ های باشد.

خیلی موارد دیگر هستند که در حد حدس و گمان هستند مانند تاثیر داشتن و یا نداشتن گوگل پلاس روی رتبه بندی طراحی سایت در گذشته الگوریتم گوگل به ندرت تغیر می کرد در صورتیکه طراحی سایت شما در رتبه یک کلمه کلیدی خاص قرار می گرفت این تضمین شده بود که طراحی سایت در این مکان باقی بماند تا آپدیت بعدی از راه برسد که تا هفته ها یا ماه ها ممکن بود اتفاق نیوفتد سپس آنها به روز رسانی دیگری را ارائه می کردند و همه چیز تغیر می کرد بنابراین طراحی سایت ها باید به همان وضعیت منتظر می ماندند تا به روز رسانی بعدی اتفاق بیوفتد .