دلایل فیلترینگ طراحی سایت

 

طراحی سایت  طراحی وب سایت  طراحی سایت تهران  شرکت طراحی سایت

درباره فیلترهای طراحی سایت بیشتر بدانید تنظیم دیدگاه شرطی با استفاده از فیلد ایمیل شما می توانید یک قانون نظم شرطی را بر روی یک دکمه ایمیل در فهرست مجموعه یا صفحه طراحی سایت خود تنظیم کنید. این می تواند اطمینان حاصل کند که این دکمه تنها زمانی قابل مشاهده خواهد بود که یک آدرس ایمیل در قسمت ایمیل مربوط به آن مورد مجموعه طراحی سایت قرار گیرد دکمه ایمیل که به فیلد ایمیل متصل است را انتخاب کنید به پانل تنظیمات بروید.

یک شرط طراحی سایت را اضافه کنید زمانی که این عنصر قابل مشاهده است تحت مشروط فیلد ایمیل خود را در اولین کشویی انتخاب کنید را انتخاب کنید در بازه دوم تنظیم شده است روی ذخیره کلیک کنید شنا به بازی درباره دیدگاه شرطی بیشتر بدانید زمینه پیوند زمینه پیوند یک فیلد مجموعه است که به شما اجازه می دهد به صورت پویا پیوندی را به طراحی سایت های خود اضافه کنید. زمینه های پیوند معمولا به عناصر لینک مانند لینک های متنی طراحی سایت می باشد.

 

 

لینک های فعال طراحی سایت

طراحی سایت و یا دکمه ها برای تبدیل شدن به لینک های فعال متصل می شوند. شما حتی می توانید ها را به عنوان متن انتخاب کنید. فیلد های لینک را می توان برای فیلتر کردن لیست های مجموعه یا استفاده از عناصر خاص با استفاده از مشاهده مشروط در فهرست مجموعه های طراحی سایت خود و یا در صفحات مجموعه نمایش داد استفاده های معمول هر لینک ها به مکان های خارج از وب سایت شما ثبت نام به خدمات رویداد مانند لینک های رسانه های اجتماعی طراحی سایت می باشد.

مانند شما همچنین می توانید لینک های درون خطی طراحی سایت را با فیلد متن غنی اضافه کنید.در این درس، ما به شما نشان خواهیم داد که چگونه یک فیلد لینک ایجاد کنید محتوای را به فیلد پیوند اضافه کنید زمینه لینک را به متن متصل کنید زمینه لینک را به یک پیوند طراحی سایت وصل کنید لیست مجموعه را با استفاده از فیلد لینک فیلتر کنید با استفاده از فیلد پیوند، مشروعیت طراحی سایت را تنظیم کنید ایجاد یک زمینه پیوند یک فیلد پیوند می تواند. آشنایی با هنر انیمیشن در طراحی سایت که از بهترین و جدید ترین مقالات وب سایت ایده سافت می باشد را نیز مطالعه نمایید.

 

 

زمینه پیوند طراحی سایت

به یک مجموعه جدید یا موجود اضافه شود در تنظیمات مجموعه طراحی سایت روی فیلد جدید کلیک کنید و سپس فیلد پیوند را انتخاب کنید و مانند هر فیلد، می توانید مشخص کنید که آیا فیلد مورد نیاز است یا نه اضافه کردن محتوا به یک فیلد پیوند شما یا همکارانتان می توانید یک مورد مجموعه در را انتخاب کرده و هر نشانی معتبر را به این فیلد اضافه کنید اتصال زمینه های پیوند طراحی سایت به متن زمینه پیوند را می توان به هر عنصر متنی متصل کرد.

یک عنصر متنی را به لیست مجموعه طراحی سایت یا صفحه مجموعه اضافه کنید کادر دریافت متن را از کادر انتخاب در تنظیمات درون متن چک کنید آن را از فیلد مربوط به لینک مربوطه مرتبط کنید شما می توانید با انتخاب عنصر متن و یا کلیک کردن روی نماد تنظیمات طراحی سایت در کنار برچسب عنصر روی بوم، یا با رفتن به پانل تنظیمات به تنظیمات درونی متن دسترسی پیدا کنید. شما می توانید اتصال را با علامت چک کردن دریافت متن از کادر انتخاب در تنظیمات درونی طراحی سایت متن حذف کنید.

 

 

نماد تنظیمات طراحی سایت

اتصال زمینه طراحی سایت لینک به لینک شما همچنین می توانید یک فیلد پیوند را برای هر عنصر لینک، از جمله یک دکمه، متصل کنید برای ایجاد یک لینک پویا یک عنصر لینک طراحی سایت را به لیست مجموعه یا صفحه اضافه کنید در تنظیمات پیغام را انتخاب کنید زمینه لینک را از منوی کشویی انتخاب کنید شما همچنین می توانید متن را برای یک دکمه از یک فیلد ساده و یا از فیلد پیوند بکشید شنا به بازی شما همچنین می توانید با انتخاب عنصر متن طراحی سایت و یا کلیک کرد.

روی نماد تنظیمات طراحی سایت در کنار برچسب عنصر روی بوم یا با رفتن به پانل تنظیمات به تنظیمات پیوند دسترسی پیدا کنید شما می توانید با حذف کردن دریافت از و یا دریافت متن از جعبه ها در پانل تنظیمات، اتصال را حذف کنید فیلتر کردن لیست مجموعه با استفاده از قسمت پیوند طراحی سایت برای فیلتر کردن فهرست مجموعه شما با استفاده از یک فیلد پیوند لیست مجموعه ای که می خواهید فیلتر کنید را انتخاب کنید به پانل تنظیمات طراحی سایت بروید.

 

 

پانل تنظیمات طراحی سایت

فیلتر زیر مجموعه تنظیمات مجموعه طراحی سایت اضافه کنید زمینه پیوند مربوطه را در اولین کشویی انتخاب کنید یکی از قوانین زیر در قسمت دوم را انتخاب کنید ارزش را در صورت نیاز مشخص کنید روی ذخیره کلیک کنید قوانین فیلتر که شما می توانید با فیلد پیوند و مقادیر طراحی سایت استفاده کنید عبارتند از معادل به نظر می آید مجموعه ها با که برابر با است که برای این قانون طراحی سایت مشخص می کنید آیا معادل نیست به نظر می آید.

برای اقلام مجموعه طراحی سایت با یک است که با نشانی اینترنتی که برای این قانون مشخص نیست، برابر نیست آیا مجموعه به نظر می آید مجموعه ای از اقلام است که هر تعیین شده برای این زمینه پیوند تنظیم نشده است به نظر می آید که کالاهای مجموعه ای که هیچ نشانی اینترنتی برای این فیلد طراحی سایت لینک ندارند درباره فیلترهای طراحی سایت بیشتر بدانید تنظیم دیدگاه شرطی با استفاده از فیلد پیوند شما می توانید مشاهده مشروط را برای نشان داد.

 

 

 

پنهان سازی عناصر طراحی سایت

پنهان سازی عناصر طراحی سایت فرد در مجموعه مجموعه یا در صفحه مجموعه با استفاده از زمینه لینک را تنظیم کنید به عنوان مثال، اگر مجموعه ای از افراد دارید و می خواهید پروفایل های فیس بوک خود را فهرست کنید، اما می دانید که همه آنها صفحات طراحی سایت فیس بوک ندارند، می توانید یک قسمت پیوند به مجموعه خود اضافه کنید و آن را صفحه فیس بوک پیوند صفحه فیس بوک را برای هر کس که یک مورد مربوط به مجموعه طراحی سایت خود را دارد اضافه کنید.

لینک فیس بوک را در صفحه مجموعه طراحی سایت خود ایجاد کنید با استفاده از یک آیکون فیس بوک در یک بلوک این بلوک لینک را به فیلد پیوند صفحه فیسبوک وصل کنید. اکنون می توانید شرایط زیر را تنظیم کنید تا اطمینان حاصل شود که دکمه در صفحه طراحی سایت قابل مشاهده است تنها زمانی که یک پیوند صفحه فیس بوک تنظیم شده است بلوک لینک حاوی آیکون فیس بوک را انتخاب کنید به پانل تنظیمات بروید یک شرط را در زیر الگوی مشروط طراحی سایت اضافه کنید.

 

 

الگوی مشروط طراحی سایت

صفحه لینک فیس بوک را در اولین کشویی انتخاب کنید را انتخاب کنید در بازه دوم تنظیم شده است روی ذخیره کلیک کنید فیلد تلفن یک فیلد مجموعه است که به شما و همکاران طراحی سایت اجازه می دهد یک شماره تلفن برای اقلام در مجموعه تعیین کنید. شماره تلفن های مشخص شده در این فیلد طراحی سایت می تواند در فهرست مجموعه ها یا صفحات مجموعه طراحی سایت به عنوان متن نمایش داده شود درست مانند یک فیلد لینک، یک فیلد تلفن می تواند به عنوان یک لینک استفاده شود.

شما همچنین می توانید از فیلد تلفن طراحی سایت برای فیلتر کردن یک لیست مجموعه یا تنظیم عددی مشروط بر عناصر در لیست ها و صفحات طراحی سایت مجموعه استفاده کنید. در اینجا از موارد استفاده معمولی برای زمینه تلفن استفاده می شود نمایش شماره تلفن های اعضای تیم، ادارات و غیره پیوند به این شماره تلفن در وب سایت، بنابراین بازدیدکنندگان طراحی سایت می توانند یک تماس با یک کلیک یا یک ضربه بزنن در این درس، ما در مورد صحبت می کنیم.

 

 

اضافه کردن محتوا به طراحی سایت

ایجاد یک زمینه تلفن اضافه کردن محتوا طراحی سایت به فیلد تلفن اتصال زمینه های تلفن به متن اتصال زمینه تلفن به لینک های تلفن فیلتر یک لیست مجموعه با استفاده از زمینه تلفن تنظیم دیداری مشروط با استفاده از زمینه تلفن راهنمایی طرفدار همچنین می توانید پیوندهای تلفنی همراه با متن متن غنی را اضافه کنید. ایجاد یک زمینه تلفن یک فیلد تلفن می تواند به یک مجموعه جدید یا موجود اضافه شود. در تنظیمات مجموعه، روی فیلد جدید کلیک کنید.

سپس فیلد تلفن طراحی سایت را انتخاب کنید و مانند هر فیلد، می توانید مشخص کنید که آیا فیلد مورد نیاز است یا نه. اضافه کردن محتوا به فیلد تلفن زمینه تلفن هر مقدار قابل قبول را می پذیرد. با این حال، توجه داشته باشید که اگر این مقادیر یک فرمت شماره تلفن معتبر ندارند، پس به این شماره تلفن طراحی سایت پیوند داده می شود، ممکن است به نظر نرسد اتصال زمینه تلفن به لینک های تلفن شما می توانید یک فیلد تلفن را به هر عنصر متنی در یک لیست مجموعه یا یک صفحه مجموعه طراحی سایت متصل کنید.

 

 

عنصر متن طراحی سایت

عنصر متن طراحی سایت را در لیست یا صفحه مجموعه خود اضافه کنید کادر دریافت متن را از کادر انتخاب در تنظیمات درونی متن ظاهر کنید فیلد تلفن را از فیلد فیلد انتخاب کنید شما همچنین می توانید شماره تلفن را به عنوان متن برای دکمه ها و لینک های متنی از تنظیمات پیوند طراحی سایت دریافت کنید شنا به بازی شما می توانید با انتخاب عنصر متن و یا کلیک کردن بر روی نماد تنظیمات در کنار برچسب عنصر روی بوم یا با رفتن به پانل تنظیمات به این تنظیمات درونی طراحی سایت متن دسترسی پیدا کنید.

با حذف علامت کادر دریافت متن از در پانل تنظیمات طراحی سایت می توانید اتصال را حذف کنید اتصال زمینه تلفن به لینک های تلفن شما همچنین می توانید شماره تلفن را به هر عنصر پیوند، از جمله یک دکمه، متصل کنید. این لینک یک تماس تلفنی با استفاده از شماره تلفن برای مورد کالای مربوطه را فراخوانی می کند. برای ایجاد یک پیوند تلفن پویا عنصر لینک را در لیست یا صفحه مجموعه طراحی سایت شما اضافه کنید.

 

 

 

تنظیمات درونی طراحی سایت

در تنظیمات لینک طراحی سایت که ظاهر می شود، تلفن را انتخاب کنید انتخاب دریافت ایمیل از فیلد تلفن را از فیلد فیلد انتخاب کنید شنا به بازی پیوندهای تلفن تنها در دستگاههایی که تماسهای تلفنی برقرار می کنند، کار می کنند. شما همچنین می توانید با انتخاب عنصر متن طراحی سایت و یا کلیک کردن روی نماد تنظیمات در کنار برچسب عنصر روی بوم یا با رفتن به پانل تنظیمات طراحی سایت به تنظیمات پیوند دسترسی داشته باشید در اینجا می توانید.

متن را برای پیوندهای متنی طراحی سایت و دکمه ها از فیلد شماره تلفن نیز دریافت کنید با حذف علامت کادر دریافت تلفن از در زیر تنظیمات پیغام، میتوانید اتصال را حذف کنید فیلتر طراحی سایت یک لیست مجموعه با استفاده از زمینه تلفن شما می توانید یک لیست مجموعه را با استفاده از فیلد تلفن با مشخص کردن یکی از قوانین زیر فیلتر کنید لیست مجموعه ای که می خواهید فیلتر طراحی سایت کنید را انتخاب کنید به پانل تنظیمات بروید.