اصول طراحی سایت مدرسه

 

طراحی سایت  طراحی وب سایت  طراحی سایت تهران  شرکت طراحی سایت

با توجه به گستردگی دنیای وب و گسترش طراحی سایت می توان گفت طراحی سایت برای مدارس می توان گفت از مستلزمات است به خصوص برای مدارس خصوصی چرا که مسایلی نظیر آموزش و اطلاع رسانی از نحوه آموزش و همچنین اطلاعات در خصوص زمان بودن معلمان و برنامه کلاسی و برگزاری کلاس های اموزشی و تربیتی و...امکاناتی است که در طراحی سایت می توان در نظر گرفته شود البته طراحی سایت مدرسه با طراحی سایت برخی از وب سایت ها کاملا متفاوت است و دارای ویژگی های خاصی است که مادر این قسمت به برخی از این ویژگی ها اشاره خواهیم کرد.

 

 

 

خدمات آموزشی در طراحی سایت مدرسه

از مهمترین ویژگی های طراحی سایت مدرسه جنبه تربیتی ، علمی و آموزشی ان است طراحی سایت مدرسه اگر به خوبی طراحی شده باشد در حقیقت می تواند نقش یک درگاه آموزشی را ایفاء کند دانش آموزان و والدین با مراجعه به طراحی سایت مدرسه این توانایی را خواهند داشت تا با دسترسی به منابع علمی و تحقیقاتی به روند یادگیری خود سرعت ببخشند.طراحی سایت مدرسه یک پرتال آموزشی نیز می تواند باشد به صورتی که دانش آموزان به مطالب آموزشی و تدریس شده توسط معلمین به راحتی می توانند دسترسی داشته باشند و ناگفته نماند طراحی سایت مدرسه می تواند دارای بخش هایی باشد برای ارتباط والدین دانش آموزان با معلمین و مدیران مدرسه و این امکانات و ویژگی ها می تواند کاملا متفاوت با نیاز یک مدرسه با مدرسه دیگر باشد.

 

 

فیلم های آموزشی در طراحی سایت مدرسه

مسلما فیلم در آموزش جایگاه خاص خود را در طراحی سایت دارد و هیچ چیز نمی تواند جای فیلم را بگیرد و معلمین و مدیران مدرسه ها با جمع آوری منابع فیلم اموزشی می توانند در بهتر یاد گیری دانش آموزان تاثیر گذار تر باشند  طراحی سایت مدرسه می تواند یک منبع از مطالب و مقالات مفید علمی و آموزشی باشد که در آن نه تنها نیاز درسی دانش آموزان بر طرف می گردد. بلکه یک منبع مهم آموزشی رادر طراحی سایت برای ترم بعدی تحصیای در اختیار معلمین و مربیان قرار می دهد. پس بنابراین طراحی سایت مدرسه به نحوی می تواند طراحی شود که پل محکمی را ایجاد کند بین دانش آموزان و مربیان و نیز والدین آن ها برقرار کند. بررسی آیکون های طراحی سایت پاسخگو که از جدید ترین مقالات وب سایت می باشد را نیز مطالعه نمایید.