مشاغل مرتب با طراحی سایت

 

طراحی سایت  طراحی وب سایت  طراحی سایت تهران  شرکت طراحی سایت

 درعصرطراحی سایت و تکنولوژی و اینترنت اقتصاد دان بزرگ چمبرلین بیان کرده که میتوان ادعا کرد امروزه در تمام بخش های کاری همانند بهداشت ودرمان ،مالی وتجارت وحتی تولید و اقتصاد به افراد فعال و مدیران در بخش  علم فناوری نیاز است. همانطور که همه ما می دانیم امروزه هر سازمانی دارای یک طراحی سایت است که اطلاعات دیجیتالی همان شغل در آن قرار گرفته و بی شک نیازمند یک مهندس و توسعه دهنده نرم افزار هستند. در تقسیم بندی ورده بندی مشاغل مربوط به طراحی سایت توسط گلس دور بر سه اساس انجام شده ، اول بر اساس میزان درآمد ،دوم براساس میزان رضایت مندی از شغل ،سوم شغل های ایجاد شده به واسطه شغل طراحی سایت آخرین ترفند های سئو در طراحی سایت که از جدید ترین و کاربردی ترین مقالات وب سایت ایده سافت می باشد را نیز مطالعه نمایید.

 

 

انواع مشاغل به واسطه ی طراحی سایت عبارتند از:

 

  • دانشمند داده ها در طراحی سایت

ارزش گذاری بروی داده های خام توسط سازمان توسط این دانشمندان صورت می گیرد ، انجام این کار با استفاده از ابزارها و پردازش که بر اساس یادگیری ماشینی است انجام می شود وبه  تحلیل آمارها و داده های طراحی سایت نیز می پردازند.

 

  • مهندس توسعه وعملیات در طراحی سایت

این اشخاص مهندسان نرم افزار طراحی سایت هستند که برای خودکار سازی و سهولت در کارکرد سیستم و نگه داری و ایجاد ابزار توسعه و حل مشکلات توسعه و آزمایش و تولید نرم افزار همکاری دارند.

 

  • مهندس داده در طراحی سایت

به علت اینکه تعداد منابع داده های طراحی سایت زیاد است ،مراکز گوناگون به این افراد نیاز دارند تا همه این بخش ها را کنار هم قرار دهند در حقیقت این مهندسان به گسترش و حفظ و نگه داری آزمایش وارزیابی داده ها می پردازند.

 

  • مدیریت بخش تحلیلی در طراحی سایت

این اشخاص کسانی هستند که مسئول بخش های تحلیلگر وسرپرستی تیم های را که اطلاعات مربوط به کسب وکار و روش آماری طراحی سایت را برای بهتر شدن فرآیند اطلاعات استفاده می کنند برعهده دارند .

 

  • مدیریت پایگاه داده در طراحی سایت

این افراد مدیریت سازمان وپایگاه اطلاعاتی را بر عهده دارند و مسئول راه اندازی و تامین اطلاعات پایگاه داده هستند و همچنین مسئولیت ذخیره سازی اطلاعات طراحی سایت را برعهده دارند.

 

  • طراحی تجربه کاربری در طراحی سایت

در حقیقت این اشخاص مسئول نظرات و احساسات کاربران طراحی سایت در مورد نرم افزار نهایی هستند .

 

  • طراح نرم افزار یا معمار راه حل در طراحی سایت

این اشخاص به برسی اینکه چه فناآوری مورد نیاز کاربر است و به توصیف نرم افزار از نظر معماری و طراحی سایت می پردازند.

 

  • مهندس نرم افزار در طراحی سایت

این اشخاص مسئول برسی نرم افزار موجود ونرم افزار جدید هستند که مراحل از جستجو تا طراحی و پیاده سازی و حفظ ونگه داری را نیز شامل می شود.

 

  • مدیریت کنترل کیفیت در طراحی سایت

در حقیقت وظایف مدیران کنترل کیفیت در سازمان های مختلف کاملا با هم متفاوت است ولی در کل وظیفه آنها اطمینان یافتن از استاندارد و کیفیت موجود در فرآیند پروژه طراحی سایت است .

 

  • مهندس سخت افزار در طراحی سایت

این اشخاص مسئول توسعه و آزمایش سیستم کامپیوتر و سخت افزار مانند پردازنده ها و مدارها و شبکه های طراحی سایت و روترها هستند .